Geweld

Geweld komt  in verschillende vormen voor. Zorgverleners kunnen dan ook geconfronteerd worden met patiënten die erg verschillend met hun geweldservaring omgaan.  Een begrip van die verschillende vormen van geweld, hun symptomen en dynamieken en de prevalentie is essentieel. Gaat het om seksueel geweld, fysiek, psychisch, socio-economisch of economisch geweld? In een context van een gezin of partnerrelatie? Door een onbekende? Herhaald slachtofferschap? Leer de vele gezichten van geweld en hun gevolgen herkennen.

Opgelet! Eerste keer dat je een e-learning volgt? Volg de procedure die je hier kan raadplegen: e-learning | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Vijf mensen van verschillende leeftijden en geslacht

Basismodules

  • 1.1 Wat is geweld (kan je al volgen)
  • 1.2 Signalen van geweld en onthulling (kan je al volgen)
  • 1.3 Trauma: ontstaan en impact (kan je al volgen)
  • 1.4 Suïcidepreventie na geweld (kan je al volgen)

Verdiepend

  • 1.5 Eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken (komt binnenkort)
  • 1.6 Vrouwelijke genitale verminking (komt binnenkort)
  • 1.7 Mensenhandel (komt binnenkort)