E-learnings

Home E-learnings

Operatie Alert wil laagdrempelig zijn. Daarom zetten we sterk in op e-learnings. Die behandelen vijf thema’s. De basismodules volgen elkaar op. Je werkt dus eerst een module af voor je aan de volgende kan beginnen. Binnen het aanbod van verdiepende modules kan je wel vrij kiezen wat je wil volgen. Goed om weten: al deze opleidingen komen in aanmerking voor accreditatie. Voor ondersteunend personeel is er een kort leerpad op maat.

De eerste e-learnings vind je onder thema geweld terug, de komende weken en maanden komen er stelselmatig basis- en verdiepende modules bij.

Opgelet! Eerste keer dat je een e-learning volgt? Volg de procedure die je hier kan raadplegen: e-learning | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Vijf mensen van verschillende leeftijden en geslacht

Geweld

In deze e-learnings leer je verschillende vormen van geweld en de mogelijke gevolgen herkennen.

Een koppel op gesprek bij een professional met tekstballonnen die hun gespreksonderwerpen symboliseren.

Communicatie

In deze e-learnings leer je hoe je respectvol en mensgericht kan communiceren met mensen die geweld meemaken.

Twee mensen maken een hartje met hun handen

Zelfzorg

Omgaan met slachtoffers van geweld kan heftig en impactvol zijn. Deze e-learnings bieden je handvatten voor zelfzorg.

Hulpverlener ondersteunt patiënt

Holistische zorg

Goede zorg na geweld is traumasensitief en holistisch. In deze e-learnings kom je meer te weten over de verschillende aspecten van deze zorg en mogelijke samenwerkingen met politie, justitie en andere diensten.

Een staat aan de balie bij een hulpverlener

Ondersteunend personeel

Alertheid bij medewerkers uit ondersteunende diensten is ook cruciaal. Deze e-learnings leren jou hoe je als ondersteunend personeel kan reageren.