Ondersteuningsprogramma

Home Ondersteuningsprogramma

Seksueel en intrafamiliaal geweld is wereldwijd én helaas ook in België een wijd verspreid probleem. De kans is bijgevolg groot dat elke zorgverlener in een ziekenhuis vroeg of laat in aanraking komt met slachtoffers van verschillende vormen van geweld.

Operatie Alert zet in op het versterken van basiscompetenties die helpen om signalen van geweld beter en sneller te identificeren, slachtoffergerichte zorg te bieden en naar gespecialiseerde zorg te verwijzen waar nodig.

De cijfers voor België liegen er niet om:

  • 8 op de 10 vrouwen in België maken in hun leven een vorm van seksueel geweld mee.
  • 1 op 2 vrouwen en 1 op 4 mannen met een beperking maakte al hands-on seksueel geweld mee.
  • 8% van de 70-plussers in België maakte het voorbije jaar een vorm van seksueel geweld mee.
  • 1 op 2 mannen in België maakt in zijn leven een vorm van seksueel geweld mee.
  • Ongeveer 23.000 vrouwen in België zijn genitaal verminkt, ongeveer 12.000 meisjes lopen een risico.
  • Tijdens COVID werd 1 op 5 mannen in België slachtoffer van huiselijk geweld.
  • Wanneer ouders hoge stress hebben, is de kans 2.5 keer zo groot dat hun kind huiselijk geweld meemaakt.