Holistische zorg

Home E-learnings Holistische zorg

Naast traumasensitieve communicatie, is ook een gepast en holistisch zorgaanbod nodig. Dit omvat onder meer medische, forensische, psychosociale en interdisciplinaire aspecten binnen een interdisciplinair zorgtraject, vaak in samenwerking met politie, justitie en andere diensten.

Opgelet! Eerste keer dat je een e-learning volgt? Volg de procedure die je hier kan raadplegen: e-learning | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Hulpverlener ondersteunt patiënt

Basismodules

  • 4.1 Holistische zorg en verwijzen na geweld (komt binnenkort)
  • 4.2 Vertrouwelijk omgaan met informatie (komt binnenkort)
  • 4.3 Eerste psychische hulp en psycho-educatie (komt binnenkort)

Verdiepend

  • 4.4 Psychologische zorg na geweld (komt binnenkort)
  • 4.5 Medische zorg na geweld (komt binnenkort)
  • 4.6 Sporenbewarend handelen en forensische zorg na geweld (komt binnenkort)
  • 4.7 Geweld in het strafrecht (komt binnenkort)
  • 4.8 Handelen na een strafbaar feit (komt binnenkort)