Zelfzorg

Home E-learnings Zelfzorg

Zorg voor anderen begint bij zelfzorg. Slachtoffers van geweld op een persoonsgerichte en respectvolle manier bijstaan, is moeilijk als de hulpverlener zelf gezondheidsklachten heeft. Zorgverleners inzicht geven in de dynamieken van klachten als compassion fatigue en vicarious trauma, in potentiële risicofactoren en hoe hiermee om te gaan, kan hen hier deels tegen beschermen.

Opgelet! Eerste keer dat je een e-learning volgt? Volg de procedure die je hier kan raadplegen: e-learning | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

Twee mensen maken een hartje met hun handen

Basismodules

  • 3.1 Zelfzorg (komt binnenkort)

Verdiepend

  • 3.2 Ondersteuning van zorgverleners (komt binnenkort)